nové hledání »

Batrachium aquatile – lakušník vodní

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,05–2 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hydrofyt (terofyt) ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 12,2 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 87,9 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – dlanitě členěný, jednoduchý – vidličnatě členěný ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: hydromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-srpen ?
 • Fáze kvetení: 4 Fagus sylvatica-Galeobdolon (začátek plného jara) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: květy jednotlivé ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie, pseudokleistogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – souplodí nažek ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část, fragment stonku ?
 • Strategie šíření: Wolffia (převážně hydrochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: výběžek ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 •   Banka pupenů ?
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 0

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 12 - stále nebo téměř stále ponořená vodní rostlina ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,52
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,52
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,19
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,23
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,6
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,6

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   3 Vodní vegetace
 • 3A Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod: 3 - dominanta
 • 3B Makrofytní vegetace vodních toků: 3 - dominanta
 • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní: 2 - optimum
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4C Eutrofní vegetace bahnitých substrátů: 2 - optimum
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 2 - optimum
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,2
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,2

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální, subtropická, tropická, australská nebo antarktická ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie, Amerika ?
 • Míra kontinentality: 4 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 342, 571 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 1,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 37,5 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 28,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 19,4 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 20,8 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 9
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4b - vzácnější taxon, nejasný případ ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): DD - taxon, o němž jsou nedostatečné údaje ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací