nové hledání »

Juniperus communis subsp. communis – jalovec obecný pravý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 1-12 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): přeslenité ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: skleromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-květen ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod ?
 • Strategie šíření: Cornus ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5x - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3x - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 7B Submontánní smilkové trávníky: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 - optimum
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 2 - optimum
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 2 - optimum
 • 11D Kosodřevina: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12L Boreokontinentální bory: 2 - optimum
 • 12O Perialpidské bory: 2 - optimum
 • 12W Borové a modřínové kultury: 2 - optimum
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí

Rozšíření a hojnost

 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 7 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 151 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 247 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 21
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 7
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací