nové hledání »

Anthriscus caucalis – kerblík obecný

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,15–0,7 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 43,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 11,4 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 45,1 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: složený – dvakrát zpeřený, složený – třikrát zpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?
 • Vytrvalost listů: přezimující ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červen ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich chybí, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: složený okolík ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní autogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – dvounažka s karpoforem ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Bidens (převážně autochorie a epizoochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: přechodně zavlečený ?
 • Geografický původ: Evropa, Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 8 - výrazný indikátor živin ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12T Akátiny: 2 - optimum
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 2 - optimum
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 3 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 3 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 107, 192 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C2t - silně ohrožený taxon, ustupující ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací