nové hledání »

Betula pendula var. obscura – bříza bělokorá tmavá

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?

Květ

 • Barva květu: žlutozelená ?
 • Květní obaly: okvětí, redukované nebo chybí ?
 • Srůst koruny/okvětí: redukované ?
 • Typ květenství: jehněda samčí, jehněda samičí ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Epilobium (převážně anemochorie a autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5x - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5x - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 4x - přechod mezi hodnotami 3 a 5 (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3x - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7B Submontánní smilkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11I Mokřadní vrbiny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12A Mokřadní olšiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 2 - optimum
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 27, 41 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 12
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací