nové hledání »

Bolboschoenus yagara – kamyšník vrcholičnatý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,5–1,6 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: geofyt ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec ?
 • Barva květu: hnědá ?
 • Květní obaly: redukované ?
 • Srůst koruny/okvětí: redukované ?
 • Typ květenství: kružel klásků ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Sparganium (převážně autochorie a hydrochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně nemyrmekochorní ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 110 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 471,2 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 235,6 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 36,2 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 10 - vodní rostlina přežívající delší období na nezaplavené půdě ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?

Stanoviště a sociologie

 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 99, 153 ?

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací