nové hledání »

Hammarbya paludosa – měkkyně bahenní

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,07–0,17 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: geofyt ?
 • Životní strategie: CS - kompetitor/stres tolerátor ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné, v přízemní růžici ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červenec-srpen ?
 • Barva květu: zelená, žlutozelená ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: klas ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Barva plodu: zelená, hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: převážně vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, rostlinka vyrostlá z listu mateřské rostliny ?
 • Strategie šíření: Sparganium (převážně autochorie a hydrochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: stonková hlíza ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: stonková hlíza ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: přítomny ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 2,7 ?
 • Počet klonálních potomků: 5,8 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,01 ?
 • Klonální index: 4 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 8
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 8
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 3

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: částečně nebo iniciálně mykoheterotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 9 - rostlina plně osvětlených míst, nevyskytující se při méně než 50 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 9 - indikátor mokrých, vodou nasycených a špatně provzdušněných půd ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5F Přechodová rašeliniště: 2 - optimum
 • 5H Vlhké rašelinné půdy a vrchovištní šlenky: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie, Amerika ?
 • Míra kontinentality: 5 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 10, 13 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 1
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C1b - kriticky ohrožený taxon, vzácný a ustupující ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: kriticky ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací