Alliance XEA

Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951

Herbaceous vegetation at sites of disturbed forest

new search
Citation: Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. (2009): Bylinná vegetace pasek a narušovaných stanovišť v lesním prostředí (Epilobietea angustifolii). Herbaceous vegetation of forest clearings and disturbed habitats in forest environments. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 379–405, Academia, Praha.
This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.