Alliance XBH

Sisymbrion officinalis Tüxen et al. ex von Rochow 1951

Ruderal vegetation of winter-annual grasses

new search

Orig. (von Rochow 1951): Sisymbrion officinalis Tx., Lohm., Prsg. 1950

Syn.: Hordeo-Onopordion Libbert 1932 p. p. (§ 35), Sisymbrion officinalis Tüxen et al. in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Bromo-Hordeion murini Hejný 1978

Citation: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.