Sorbus – jeřáb

nové hledání

Podřazené taxony

počet výsledků: 39

Sorbus ×absconditajeřáb skrytý Sorbus ×decipiensjeřáb tenkoplstnatý Sorbus ×kitaibelianajeřáb dunajský × j. břek Sorbus ×thuringiacajeřáb polozpeřený Sorbus albensisjeřáb labský Sorbus alnifronsjeřáb olšolistý Sorbus ariajeřáb muk, muk Sorbus aria × S. danubialisjeřáb muk × j. dunajský Sorbus aria agg.okruh jeřábu muku Sorbus aucupariajeřáb ptačí Sorbus aucuparia var. aucupariajeřáb ptačí pravý Sorbus aucuparia var. glabratajeřáb ptačí olysalý Sorbus austriacajeřáb rakouský Sorbus barrandienicajeřáb barrandienský Sorbus barrandienica × S. torminalisjeřáb barrandienský × j. břek Sorbus bohemicajeřáb český Sorbus collinajeřáb chlumní Sorbus cuculliferajeřáb kornoutolistý Sorbus danubialisjeřáb dunajský Sorbus domesticajeřáb oskeruše, oskeruše Sorbus eximiajeřáb krasový Sorbus gemellajeřáb džbánský Sorbus gemella × S. torminalisjeřáb džbánský × j. břek Sorbus hybridajeřáb zvrhlý Sorbus hybrida agg.okruh jeřábu zvrhlého Sorbus intermediajeřáb prostřední Sorbus latifoliajeřáb širokolistý Sorbus latifolia agg.okruh jeřábu širolistého Sorbus milensisjeřáb milský Sorbus moravicajeřáb moravský Sorbus mougeotiijeřáb Mougeotův Sorbus omissajeřáb opominutý Sorbus paucajeřáb bezdězský Sorbus pontis-satanaejeřáb čertův Sorbus portae-bohemicaejeřáb soutěskový Sorbus rhodantherajeřáb manětínský Sorbus sudeticajeřáb sudetský Sorbus thayensisjeřáb podyjský Sorbus torminalisjeřáb břek, břek
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.