Druhy

Vyhledávejte vlastnosti druhů, mapy, obrázky a další.

Vegetace

Vyhledávejte informace o vegetačních jednotkách, mapy a obrázky.

Určování

Určování druhů a vegetačních jednotek pomocí různých kritérií.

Ke stažení

Stáhněte volně přístupná data, např. kompletní seznam druhů, Červený seznam a ekologické indikační hodnoty.

O projektu

Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre) byl projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky v letech 2014–2018, který sdružil výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracoval s řadou externích odborníků. Jako podpůrná infrastruktura pro výzkum projektu Pladias byla vytvořena rozsáhlá databáze kriticky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci, která je veřejnosti přístupná na tomto portálu a je průběžně doplňována i po ukončení projektu Pladias.

Databáze je zaměřena na planou nebo zplanělou flóru vyskytující se na území České republiky, nikoliv na rostliny pěstované, i když nejběžnější pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zahrnuty jsou.

Taxonomické vymezení a nomenklatura taxonů odpovídají převážně druhému vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). U nově nalezených druhů a v některých dalších ojedinělých případech jsou přijata jména z originálních publikací nebo nových revizí.

Při použití údajů z webového portálu Pladias.cz je uživatel povinen uvést zdroj dat „Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz“ s citací článku Chytrý et al. (2021). Při použití dat o rozšíření kromě toho uvádí citaci článku Wild et al. (2019). Podrobné podmínky viz Pravidla. Při použití konkrétních dat o vlastnostech druhů se uvádí také příslušné originální zdroje citované v databázi Pladias. Při použití textů nebo obrázků, které databáze Pladias přímo přebírá z publikovaných zdrojů, se citují pouze tyto publikované zdroje. Při použití obrázků rostlin nebo vegetačních typů z tohoto webového portálu se cituje autor obrázku a zdroj „www.pladias.cz“.

Odkazy

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.