Pladias

Tato webová stránka obsahuje kriticky revidovaná data o české flóře a vegetaci, která připravila Masarykova univerzita, Botanický ústav Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita.

Druhy

Vyhledávejte vlastnosti druhů, mapy, obrázky a další.

pokračovat

Vegetace

Vyhledávejte informace o vegetačních jednotkách, mapy a fotografie.

pokračovat

Data

Stáhněte volně přístupná data, např. kompletní seznam druhů, Červený seznam a ekologické indikační hodnoty.

pokračovat

Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre) je výzkumné centrum financované Grantovou agenturou České republiky v letech 2014–2018 v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu. Centrum sdružuje výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavními cíli centra je výzkum druhové, fylogenetické a funkční diverzity současných flór, příčin jejího vzniku, procesů utváření rostlinných společenstev a rostlinných invazí. Jako podpůrná infrastruktura pro tento výzkum byla vytvořena databáze kriticky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci, která je veřejnosti přístupná na tomto portálu.

Taxonomické vymezení a nomenklatura taxonů odpovídají převážně publikaci Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647–811. U nově nalezených druhů a v některých dalších případech jsou přijata jména z připravovaného druhého vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2018).


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací