nové hledání »

Achillea millefolium subsp. sudetica – řebříček obecný sudetský

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–0,4 ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červenec-září ?
 • Barva květu: bílá, růžová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich chybí, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: jazykovitá, trubkovitá ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata úborů ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá, šedá ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně myrmekochorní ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 54 ?
 • Stupeň ploidie (x): 6 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 13574,25 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 2262,37 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,2 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6x - přechod mezi hodnotami 5 a 7 (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2A Alpínské trávníky na silikátech: 1 - vzácný výskyt
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5C Subalpínská prameniště: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6B Horské mezické louky: 2 - optimum
 •   7 Acidofilní trávníky
 • 7A Subalpínské a horské acidofilní trávníky: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11D Kosodřevina: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 7, 15 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC - málo dotčený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací