nové hledání »

Betula nana – bříza trpasličí

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,2–0,6 ?
 • Růstová forma: keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Životní strategie: CS - kompetitor/stres tolerátor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 2,1 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 85,1 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 12,8 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Opadavost listů dřevin: opadavé na zimu ?
 • Anatomie listů: mezomorfní, helomorfní ?
 • Funkční typ listů dřevin: široké opadavé nebo poloopadavé ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-květen ?
 • Barva květu: žlutozelená ?
 • Květní obaly: okvětí, redukované nebo chybí ?
 • Srůst koruny/okvětí: redukované ?
 • Typ květenství: jehněda samčí, jehněda samičí ?
 • Diklinie: jednodomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: převážně vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Epilobium (převážně anemochorie a autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: výběžek ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: regenerativní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 8
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 23
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 2
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 45
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 7

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 28 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 893,14 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 446,57 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38,4 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 3 - indikátor chladu, vyskytující se v subalpínském stupni ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 1 - indikátor silné acidity, nikdy se nevyskytující v mírně kyselých nebo alkalických podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 1 - výskyt na živinami nejchudších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5F Přechodová rašeliniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5G Vrchoviště: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12R Acidofilní smrčiny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: arktická, boreální, severní temperátní, jižní temperátní ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Sibiř ?
 • Míra kontinentality: 7 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 20, 30 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 50 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 25 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 14,3 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 38 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 2
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C1r - kriticky ohrožený taxon, vzácný ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: silně ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací