nové hledání »

Centaurea calcitrapa – chrpa sikavice

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–0,6 ?
 • Růstová forma: monokarpická vytrvalá neklonální bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 48,8 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0,1 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 51,1 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: skleromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červenec-září ?
 • Barva květu: bílá, červenofialová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: trubkovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata úborů ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá, šedá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 3

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: neofyt ?
 • Invazní status: přechodně zavlečený ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Rok zplanění: 1872 ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5x - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 13, 14 ?

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací