nové hledání »

Chamaecytisus ratisbonensis – čilimník řezenský

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: polykarpická vytrvalá neklonální bylina nebo keřík ?
 • Životní forma: chamaefyt ?
 • Výška [m]: 0,1-0,3 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: složený ?
 • Typ složeného listu: trojčetný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: skleromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-červen ?
 • Fáze kvetení: 4 Fagus-Lamiastrum (začátek plného jara) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (1 rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - lusk ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Allium ?
 • Myrmekochorie: 3 - pravděpodobně nemyrmekochorní: na semeni nebo plodu je vyvinutá struktura nepodobná elaiosomu ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 10
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 8
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 10
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 8
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 18
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 3

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: symbióza s rhizobii ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 48 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 2042,26 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 510,56 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Životní strategie: CS - kompetitor/stres tolerátor ?
 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní ?
 • Urbanita: mírný urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7x - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 3 - častější výskyt na živinami chudých místech než na průměrných místech, výjimečně na bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,81
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,32
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,19
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,22
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,48
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,52

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 2 - optimum
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 2 - optimum
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 2 - optimum
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12O Perialpidské bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,8
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 6

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Sibiř ?
 • Míra kontinentality: 8 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 174 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 368 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,3 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 2,3 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 2,4 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 13 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 16
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací