nové hledání »

Chelidonium majus – vlaštovičník větší

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,3–0,9 ?
 • Růstová forma: polykarpická vytrvalá neklonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 54,7 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 6,6 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 38,8 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: složený – lichozpeřený, složený – přetrhovaně zpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-září ?
 • Fáze kvetení: 4 Fagus sylvatica-Galeobdolon (začátek plného jara) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: okolík ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: pleiokorm ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 12 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1967,35 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 983,67 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,2 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Evropa, Středomoří, Asie ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7x - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 8 - výrazný indikátor živin ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -1,4
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,93
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,44
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,4
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,3
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,29

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 2 - optimum
 • 1B Silikátové skály a droliny: 1 - vzácný výskyt
 • 1C Zdi: 2 - optimum
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12D Suťové lesy: 2 - optimum
 • 12E Květnaté bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12G Acidofilní bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 2 - optimum
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 2 - optimum
 • 12V Smrkové kultury: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 2 - optimum
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 3,8
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,8

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 7 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 629, 1987 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 2,5 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 18,3 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 6,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 2,1 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 6,2 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 26
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 11
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací