nové hledání »

Chenopodium polyspermum – merlík mnohosemenný

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–0,6 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R/CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 33,8 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 1,1 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 65 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-říjen ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: zelená ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Typ květenství: lata vidlanů ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: žlutá, červená, hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 10
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 10
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 18 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1392,79 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 696,4 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6x - přechod mezi hodnotami 5 a 7 (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 8 - výrazný indikátor živin ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,01
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,1
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,9
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,9
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,7
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,71

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   3 Vodní vegetace
 • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4C Eutrofní vegetace bahnitých substrátů: 1 - vzácný výskyt
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 2 - optimum
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 2 - optimum
 • 4J Štěrkové říční náplavy: 1 - vzácný výskyt
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 1 - vzácný výskyt
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 2 - optimum
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,9
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5,9

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Sibiř ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 565, 1520 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 1,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 8,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 1,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0,2 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 3,4 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 63 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 15
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací