nové hledání »

Cotinus coggygria – ruj vlasatá

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 1–3 ?
 • Růstová forma: keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 31 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 57,4 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 11,6 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Opadavost listů dřevin: opadavé na zimu ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?
 • Funkční typ listů dřevin: široké opadavé nebo poloopadavé ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červen ?
 • Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta) ?
 • Barva květu: žlutozelená ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: lata ?
 • Diklinie: dvoudomý, trimonoecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod – peckovice ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 30 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 551,06 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 275,53 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 37,5 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: neofyt ?
 • Invazní status: přechodně zavlečený ?
 • Geografický původ: Evropa, Středomoří ?
 • Rok zplanění: 1884 ?
 • Způsob zavlečení: úmyslné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 3 ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 24, 26 ?

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací