nové hledání »

Matricaria chamomilla – heřmánek pravý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1-0,5 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt (hemikryptofyt) ?
 • Životní strategie: R - ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R/CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 18,1 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 81,9 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: přezimující ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-září ?
 • Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta) ?
 • Barva květu: bílá, žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich někdy chybí, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlá ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: jazykovitá, trubkovitá ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: chocholík úborů ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz ?
 • Opylovači: pestřenky, mouchy s. l., ostatní dvoukřídlí, brouci (samotářské včely, masařky s. l., motýli, „lesknáčci“, ostatní skupiny) ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - nažka ?
 • Barva plodu: hnědá, žlutá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Myrmekochorie: 3 - pravděpodobně nemyrmekochorní: na semeni nebo plodu je vyvinutá struktura nepodobná elaiosomu ?
 • Strategie šíření: Allium ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 8
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 2
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 8
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 2

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 36 (18) ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 (2) ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 8354,65 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 2088,66 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Evropa ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Hemerobie: β-euhemerobní, α-euhemerobní, polyhemerobní ?
 • Urbanita: urbanoneutrál ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 5 - indikátor mírné acidity vyskytující se vzácně v silně kyselých i v neutrálních až alkalických podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,39
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,39
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,93
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,93
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,75
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,8

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   3 Vodní vegetace
 • 3C Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9B Otevřené trávníky kyselých písčin: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10G Kontinentální vegetace jednoletých halofilních trav: 1 - vzácný výskyt
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 2 - optimum
 • 10J Slané stepi: 2 - optimum
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 2 - optimum
 • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,5
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,5

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Sibiř ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 515, 1211 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,9 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 24,8 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 5,8 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 1,2 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 6,8 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 13
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 6
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací