nové hledání »

Prunus avium – třešeň ptačí, třešeň

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 3-35 ?
 • Růstová forma: strom ?
 • Životní forma: makrofanerofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 35 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 39,6 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 25,4 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: duben-květen ?
 • Fáze kvetení: 3 Prunus avium-Ranunculus auricomus (konec časného jara) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: okolík ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: alogamie autoinkompatibilita ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod - peckovice ?
 • Barva plodu: červená, žlutá, černá, oranžová ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?
 • Strategie šíření: Cornus ?

Podzemní orgány a klonalita

 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 0

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 16 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 694,39 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 347,2 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,5 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní ?
 • Urbanita: mírný urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 1,82
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,9
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,27
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,14
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,08
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,16

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   8 Suché trávníky
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11A Suchá nížinná až subalpínská vřesoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12C Dubohabřiny: 2 - optimum
 • 12D Suťové lesy: 2 - optimum
 • 12E Květnaté bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12F Vápnomilné bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12G Acidofilní bučiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 2 - optimum
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.1 - taxon vyskytující se v lese i bezlesí
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,2
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 3,5
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 4,6

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 4 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: , ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 15,6 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 2,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 1,6 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 4,9 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 63 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 19
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací