nové hledání »

Prunus padus – střemcha obecná

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,5-12 ?
 • Růstová forma: strom nebo keř ?
 • Životní forma: makrofanerofyt (nanofanerofyt) ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CS/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 33,3 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 43,3 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 23,4 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: celistvý ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červenec ?
 • Fáze kvetení: 3 Prunus avium-Ranunculus auricomus (konec časného jara) ?
 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: hrozen ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod - peckovice ?
 • Barva plodu: černá ?
 • Způsob rozmnožování: převážně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?
 • Strategie šíření: Cornus ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 8
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 8
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 30
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 6
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 23
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 23
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 60
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 8

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 32 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 954,42 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 238,61 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,8 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní ?
 • Urbanita: mírný urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 5 - rostlina polostinných míst, výjimečně rostoucí na plném světle, ale většinou při více než 10 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 6 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 2 - optimum
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 2 - optimum
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12A Mokřadní olšiny: 2 - optimum
 • 12B Lužní lesy: 2 - optimum
 • 12C Dubohabřiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12D Suťové lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12L Boreokontinentální bory: 1 - vzácný výskyt
 • 12R Acidofilní smrčiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12S Vysokobylinné smrčiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 • 12U Lesní kultury nepůvodních listnatých dřevin: 2 - optimum
 • 12V Smrkové kultury: 1 - vzácný výskyt
 • 12W Borové a modřínové kultury: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 1.1 - taxon vyskytující se hlavně v zapojeném lese
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 1.1 - taxon vyskytující se hlavně v zapojeném lese

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Sibiř ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 616, 1812 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 70 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 23
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 6
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací