nové hledání »

Rosa gallica – růže galská, růže keltská

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: strom nebo keř ?
 • Životní forma: nanofanerofyt ?
 • Výška [m]: 0,3-1 ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: složený ?
 • Typ složeného listu: lichozpeřený ?
 • Palisty: přítomny ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-červenec ?
 • Fáze kvetení: 7 Ligustrum-Stachys sylvatica (konec časného léta) ?
 • Barva květu: červená, růžová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: autogamie, hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod - šípek ?
 • Barva plodu: červená ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod ?
 • Strategie šíření: Cornus ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Umístění pupenů na kořenech: boční a adventivní kořeny ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 13
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 33
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 9

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 28 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu (Mbp): 1857,71 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu (Mbp): 464,43 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 40,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S ?
 • Hemerobie: oligohemerobní, mesohemerobní ?
 • Urbanita: urbanofob ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 7 - indikátor tepla, vyskytující se v relativně teplých nížinách ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 1,57
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,66
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,22
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,17
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,25
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,3

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 1 - vzácný výskyt
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 2 - optimum
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 3 - dominanta
 •   12 Lesy
 • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12I Subkontinentální teplomilné doubravy: 2 - optimum
 • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 1 - vzácný výskyt
 • 12K Acidofilní doubravy: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 - taxon vyskytující se zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,8
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,4
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5,2

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 3 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích síťového mapování: 220 ?
 • Frekvence výskytu v kvadrantech síťového mapování: 433 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,2 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 5 %: 22,1 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 25 %: 2,9 %
 • Frekvence výskytu s pokryvností nad 50 %: 1,5 %
 • Průměrná pokryvnost ve snímcích: 5,9 %
 • Maximální pokryvnost ve snímcích: 63 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 13
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): VU - zranitelný ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací