Salix triandra subsp. amygdalina – vrba trojmužná různobarvá

nové hledání

List

  • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
    ?
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé
    ?
  • Tvar listu: jednoduchý – celistvý
    ?
  • Palisty: přítomny
    ?
  • Řapík: přítomen
    ?

Květ

  • Barva květu: zelená
    ?
  • Květní obaly: květ bezobalný
    ?
  • Typ květenství: jehněda samčí, jehněda samičí
    ?

Plod, semeno a šíření

  • Typ plodu: suchý plod – tobolka
    ?
  • Jednotka šíření (diaspora): semeno
    ?
  • Strategie šíření: Phragmites (převážně anemochorie a hydrochorie)
    ?
  • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b)
    ?

Způsob výživy

  • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní
    ?
  • Masožravost: rostlina není masožravá
    ?
  • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík
    ?

Původ taxonu

  • Původnost v ČR: původní
    ?

Ekologické indikační hodnoty

  • Ellenbergovské indikační hodnoty

  • Indikační hodnota pro světlo: 7 – rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu
    ?
  • Indikační hodnota pro teplotu: 5 – indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech
    ?
  • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 – přechod mezi hodnotami 7 a 9
    ?
  • Indikační hodnota pro reakci: 7 – indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách
    ?
  • Indikační hodnota pro živiny: 6 – přechod mezi hodnotami 5 a 7
    ?
  • Indikační hodnota pro salinitu: 0 – netolerantní k solím, glykofyt
    ?

Stanoviště a sociologie

  • Vazba na lesní prostředí

    ?
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 2.2 – taxon se vyskytuje zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 2.2 – taxon se vyskytuje zčásti v lese, ale převážně v nelesní vegetaci

Rozšíření a hojnost

  • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny
    ?
  • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 22, 26
    ?

Ohrožení a ochrana

  • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4b – vzácnější taxon, nejasný případ
    ?
  • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje
    ?
  • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný
    ?
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.