nové hledání »

Sonchus asper – mléč drsný

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–1 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 62,3 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 37,7 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: přezimující ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-říjen ?
 • Fáze kvetení: 7 Ligustrum vulgare-Stachys sylvatica (konec časného léta) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: jazykovitá ?
 • Srůst kalicha: chmýr ?
 • Typ květenství: chocholičnatá lata úborů ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní autogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?
 • Spektrum opylovačů: pestřenky, mouchy s. l., ostatní dvoukřídlí, „lesknáčci“ (čmeláci, masařky s. l., brouci) ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Epilobium (převážně anemochorie a autochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně nemyrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 3
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 3
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 18 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1342,23 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 671,12 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 7 - častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,18
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,31
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,95
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,95
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,73
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,82

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1A Vápnité skály: 1 - vzácný výskyt
 • 1C Zdi: 1 - vzácný výskyt
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 - vzácný výskyt
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 • 4H Vegetace nízkých jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 2 - optimum
 • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,6
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,6
 •   Kolonizační schopnost ?
 • Index kolonizační úspěšnosti v sukcesních stadiích (ICS): 4
 • Index kolonizačního potenciálu (ICP): 2
 • Optimum sukcesního stáří [roky]: 5

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 565, 1392 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 2,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 4,8 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,7 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 38 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 19
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací