nové hledání »

Svaz THF

Bromion erecti Koch 1926

Subatlantské širokolisté suché trávníky

Do svazu Bromion erecti jsou zahrnovány širokolisté suché trávníky subatlantského rozšíření, v nichž chybí většina kontinentálních nebo submediteránních druhů, které jsou typické pro jiné svazy vegetace suchých trávníků, a naopak se výrazně uplatňují druhy se středoevropskými areály. Dominantním druhem je u nás nejčastěji válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), zatímco v západní části střední Evropy se často jako dominanta uplatňuje také sveřep vzpřímený (Bromus erectus). Dominance těchto druhů závisí na způsobu obhospodařování: pastva podporuje šíření válečky, zatímco seč vede zpravidla ke vzrůstu pokryvnosti sveřepu (Ellenberg 1996). Válečka se také může šířit po ukončení obhospodařování; nárůst její biomasy může vést k ústupu nižších druhů (Bobbink 1987). V porostech se pravidelně vyskytují mezofilní luční druhy, např. Avenula pubescens, Briza media, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus a Tragopogon orientalis. Ty doprovázejí méně náročnými teplomilné druhy, jako je Carex caryophyllea, Gentianopsis ciliata, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Koeleria pyramidata, Ranunculus bulbosus a Thymus pulegioides. Na některých lokalitách se vyskytují také různé druhy čeledi Orchidaceae.

Svaz Bromion erecti je rozšířen zejména v západní části střední Evropy, která je pod vlivem oceanického klimatu (Willems 1982, Oberdorfer & Korneck in Oberdorfer 1993a: 86–180). Jeho areál se táhne od Francie, Britských ostrovů, Dánska a jižního Švédska (Willems 1982) po obvody Alp (Mucina & Kolbek in Mucina et al. 1993a: 420–492), Karpat (Maglocký in Stanová & Valachovič 2002: 48–49, Borhidi 2003) a možná až po západní část Balkánského poloostrova (Rexhepi 1994, Kojić et al. 1998).

V České republice se svaz Bromion erecti, na rozdíl od ostatních typů suchých trávníků, vyskytuje v chladnějších a srážkově bohatších oblastech, s průměrnými ročními teplotami v rozmezí 6,5–8 °C a srážkovými úhrny do 700, vzácně až 850 mm.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací