Svaz TGA

Festucion vaginatae de Soó 1929

Panonské písečné stepi

nové hledání

Svaz Festucion vaginatae zahrnuje panonské písečné stepi s dominancí kostřavy pochvaté (Festuca vaginata), které jsou typicky vyvinuty a hojně rozšířeny ve Velké Uherské nížině (de Soó 1929, Borhidi 1956, 1958, 2003) a směrem na severozápad zasahují do východní části Dolních Rakous, na slovenské Záhorie a na jižní Moravu. Jde o vegetaci na píscích kyselé až bazické reakce. Na kyselých píscích, které se nacházejí na Hodonínsku a v přilehlé části Slovenska, se uplatňují také subatlantské druhy svazu Corynephorion canescentis a vegetace má přechodné postavení mezi těmito dvěma svazy. V České republice je svaz zastoupen jedinou asociací Diantho serotini-Festucetum vaginatae.

Citace: Chytrý M. (2007): Písečné stepi (Festucetea vaginatae). Sandy steppes. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 366–370, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.