Svaz ABB

Nardo strictae-Caricion bigelowii Nordhagen 1943

Zapojené alpínské trávníky

nové hledání

Svaz zahrnuje druhově chudé porosty s dominantní smilkou tuhou (Nardus stricta), vyskytující se v horách nad horní hranicí lesa. Na rozdíl od svazu Juncion trifidi jde o vegetaci na stanovištích, kde se v zimě vytváří mocnější a poměrně dlouho vytrvávající sněhová pokrývka, nejčastěji na plochých hřebenech a v mělkých terénních sníženinách na mírných svazích. Jsou zde vyvinuty hlubší podzolové půdy, častý je i výskyt na zarostlých alpínských půdních formách, jako jsou polygonální a girlandové půdy. Půdy jsou vlhké, místy až zrašelinělé, s malým obsahem vápníku a mocnou vrstvou surového humusu. Vegetace svazu Nardo-Caricion bigelowii je hojná v alpínském stupni skandinávských pohoří (Nordhagen 1937, 1943, Dierßen 1996) a izolovaně se vyskytuje ještě v Krkonoších a Hrubém Jeseníku (Jeník 1961, Krahulec et al. 1997), zatímco smilkové trávníky nad horní hranicí lesa v Alpách jsou druhově bohatší a řadí se do svazu Nardion strictae (Grabherr in Grabherr & Mucina 1993: 343–372, Peppler-Lisbach & Petersen 2001).

Citace: Kočí M. (2007): Acidofilní alpínské trávníky (Juncetea trifidi). Alpine grasslands on base-poor soils. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 76– 83, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.