Svaz TED

Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964

Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

nové hledání

Rašelinné louky se smilkou tuhou (Nardus stricta) a sítinou kostrbatou (Juncus squarrosus) jsou hojně rozšířeny v severozápadní a severní Evropě, zejména v jejích oceanicky ovlivněných částech (Nordhagen 1922, Peppler 1992, Julve 1993, Peppler-Lisbach & Petersen 2001). U nás se vyskytují ve srážkově bohatých oblastech s průměrnými ročními teplotami 4–7,5 °C a ročními srážkovými úhrny 600–1200 mm. V severozápadní Evropě tvoří často přechody ke společenstvům vlhkých vřesovišť svazu Ericion tetralicis, která se v České republice nevyskytují. Přechodný charakter mezi smilkovými trávníky a vlhkými vřesovišti až pokryvnými rašeliništi však mají i naše porosty, jejichž pravidelnou součástí je vřes obecný (Calluna vulgaris), ploníky (Polytrichum spp.) a rašeliníky (Sphagnum spp.).

Citace: Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. (2007): Smilkové trávníky a vřesoviště (Calluno-Ulicetea). Nardus grasslands and heathlands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 281–319, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.