Asociace SAC03

Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924

Vegetace stinných silikátových skal s osladičem obecným

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se vyskytuje v celé temperátní zóně Evropy, často však není ve fytocenologických přehledech rozlišována. Je udávána např. ze Slovenska (Jurko & Peciar 1963, Valachovič in Valachovič et al. 1995: 15–41) a Maďarska (Borhidi 2003). Vyskytuje se však i dále na východ až po sever Íránu, kde osladič spolu s různými hájovými bylinami běžně tvoří drobné epifytické porosty na starých stromech v hyrkánských lesích (Sádlo, nepubl.). V České republice je hojná zejména v pískovcových oblastech České křídové tabule, odkud však není k dispozici dostatek fytocenologických snímků, a v hlubokých říčních údolích Českého masivu. Fytocenologické snímky pocházejí hlavně z Křivoklátska (Kolbek in Kolbek et al. 2001: 11–26, Kolbek et al. in Kolbek et al. 2003: 28–40), středního Povltaví (Sádlo 1998), údolí Lužnice u Bechyně (Douda 2003) a údolí řek jihozápadní Moravy (Chytrý 1993, Chytrý & Vicherek 1996, Rafajová 1998). Lokalit je však v pahorkatinách až horských oblastech České republiky mnohem více, než dokládají existující fytocenologické snímky.

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 429–432, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.