nové hledání »

Asociace VAA03

Lemnetum minori-turioniferae (Wolff et Jentsch 1992) Passarge 1996

Vegetace hladiny mělkých vod s okřehkem červeným

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Druh Lemna turionifera se ze svého původního areálu v Severní Americe rozšířil do západní a jižní Evropy i do teplejších oblastí ve střední a východní Evropě (Landolt 1986, Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293 ). V Evropě je tato vegetace pod různými názvy (často jako součást asociace Lemnetum minoris nebo Lemno-Spirodeletum polyrhizae) zatím uváděna jen z Německa (např. Wolff & Jentsch 1992, Passarge 1996, Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et al. 2001a: 221–225) a Polska (Wolff & Landolt 1994). Je pravděpodobné, že v ostatních zemích je zatím přehlížena. Mimo Evropu společenstvo nebylo doloženo, což však souvisí spíše s absencí fytocenologického výzkumu. V České republice byla tato vegetace poprvé zjištěna v roce 1998 v rybníčku u obce Olšina na Mladoboleslavsku (Kaplan 2000); v roce 2007 byl tento výskyt znovu ověřen a doložen fytocenologickým snímkem (Rydlo, nepubl.). V letech 2001–2002 bylo několik fytocenologických snímků této asociace zaznamenáno v odkalovacích nádržích cukrovaru v Úžicích u Kralup nad Vltavou, tyto výskyty však zanikly (Rydlo 2006b). Od roku 2006 byl výskyt porostů Lemna turionifera doložen v rybníčku u Studeněvsi na Kladensku, v rybích sádkách u Nižboru na Berounsku a v Hořeticích na Benešovsku (vše Šumberová, nepubl.), rybích sádkách v Hluboké nad Vltavou (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293, Šumberová, nepubl.) a v rybníčcích u Mydlovar na Českobudějovicku (Šumberová, nepubl.). Výskyt druhu L. turionifera, nedoložený fytocenologickými snímky, je udáván i z Příbramska a Třeboňska (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293). Tento okřehek je u nás dosud málo znám a při absenci červeného zbarvení a turionů je obtížně odlišitelný od běžného druhu L. minor (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 283–293). Výskyt jeho porostů je proto pravděpodobně častější, než se uvádí v literatuře.


Citace: Šumberová K. (2011): Lemnetum minori-turioniferae (Wolff et Jentsch 1992) Passarge 1996. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 52–54, Academia, Praha.

© 2014–2019 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací