Asociace XBA04

Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s čistcem ročním

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál asociace Stachyo-Setarietum zahrnuje panonskou oblast střední Evropy a pravděpodobně celý Balkán. Je doložena z Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Slovenska (Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000, Kropáč & Mochnacký 2009), Maďarska (Pinke 2000, 2007, Borhidi 2003, Pinke & Pál 2008), severní Itálie (Lorenzoni 1964), Slovinska (Šilc & Čarni 2007), Chorvatska (Hulina 2002) a Rumunska (Sanda et al. 1999). V České republice je omezena na nejteplejší oblasti, především na jižní Moravu a Polabí. První údaje o výskytu asociace pod tímto jménem uvádí z České republiky Kropáč (2006). Fytocenologické snímky této vegetace z jižní Moravy klasifikovala Lososová (2004) jako pozdní variantu asociace Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori.

Citace: Lososová Z. (2009): Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 91–93, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.