Svaz XCD

Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964

Reliktní vegetace pleistocenních sprašových stepí

nové hledání

Orig. (Soó 1964): Artemisio-Kochion Soó 59, 62 (Artemisia campestris, A. pontica, Kochia prostrata)

Syn: Artemisio-Kochion Soó 1959 prov. (§ 3b), Agropyro-Kochion Soó 1971 (fantom)

Citace: Láníková D., Chytrý M. & Lososová Z. (2009): Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy (Artemisietea vulgaris). Xerophilous ruderal vegetation with biennial and perennial species. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 207–288, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.