Asociace VAA08

Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967

Vegetace mělkých vod s azolou americkou

nové hledání

Orig. (Nedelcu 1967): Ceratophylleto-Azolletum carolinianae Ass. nova (Azolla caroliniana = A. filiculoides, Ceratophyllum demersum, C. submersum)

Syn.: Lemno-Azolletum filiculoidis sensu auct. non Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 (pseudonym)

Formální definice: Azolla filiculoides pokr. > 25 %

Citace: Šumberová K. (2011): Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis Nedelcu 1967. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 67–69, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.