Svaz MAA

Eleocharition ovatae Philippi 1968

Vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků

nové hledání

Orig. (Philippi 1968): Eleocharition soloniensis (all. nov.) (Eleocharis soloniensis = E. ovata)

Syn.: Nano-Cyperion flavescentis Koch 1926 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Nano-Cyperion Libbert 1932 p. p. (§ 3f), Elatino-Eleocharitenion ovatae Müller-Stoll et Pietsch 1968 (podsvaz), Elatino-Eleocharition ovatae Pietsch 1973

Citace: Šumberová K. (2011): Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin (Isoëto-Nano-Juncetea). Vegetation of annual wetland herbs. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 309–346, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.