Svaz XBB

Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Bazifilní plevelová vegetace v kulturách okopanin

nové hledání

Orig. (Passarge 1964): Veronico-Euphorbion Siss. 42

Syn.: Veronico-Euphorbion Sissingh 1942 ms. (§ 1), Fumario-Euphorbion Müller ex Görs 1966

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.