nové hledání »

Třída LB

Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968

Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy

Nižší syntaxony

počet výsledků: 6
LBA Alnion incanae Údolní jasanovo-olšové luhy a tvrdé luhy nížinných řek více »
LBB Carpinion betuli Dubohabrové háje více »
LBC Fagion sylvaticae Květnaté bučiny a jedliny více »
LBD Sorbo-Fagion sylvaticae Vápnomilné bučiny více »
LBE Luzulo-Fagion sylvaticae Acidofilní bučiny a jedliny více »
LBF Tilio platyphylli-Acerion Suťové a skalní lesy více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací