nové hledání »

Svaz VDB

Eleocharition acicularis Pietsch ex Dierßen 1975

Vegetace obojživelných rostlin v mělkých oligotrofních a mezotrofních vodách

Nižší syntaxony

počet výsledků: 5
VDB01 Eleocharito-Littorelletum uniflorae Obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou více »
VDB02 Ranunculo-Juncetum bulbosi Vegetace pobřeží mělkých vod se sítinou cibulkatou více »
VDB03 Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Obojživelné trávníky bahničky jehlovité více »
VDB04 Pilularietum globuliferae Obojživelná vegetace s míčovkou kulkonosnou více »
VDB05 Luronietum natantis Vegetace mělkých vod s žabníčkem vzplývavým více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací