nové hledání »

Svaz THD

Festucion valesiacae Klika 1931

Úzkolisté suché trávníky

Nižší syntaxony

počet výsledků: 6
THD01 Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým více »
THD02 Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou více »
THD03 Festuco rupicolae-Caricetum humilis Úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou více »
THD04 Koelerio macranthae-Stipetum joannis Stepní vegetace s péřitými kavyly více »
THD05 Stipetum tirsae Mezofilní stepi s kavylem tenkolistým více »
THD06 Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Narušované panonské sprašové stepi více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací