nové hledání »

Svaz VBB

Potamion Miljan 1933

Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně

Nižší syntaxony

počet výsledků: 23
VBB01 Potametum natantis Vodní vegetace chladnějších oblastí s rdestem vzplývavým více »
VBB02 Potametum graminei Vegetace mělkých vod s rdestem trávolistým více »
VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým více »
VBB04 Potametum lucentis Vegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým více »
VBB05 Potametum perfoliati Vegetace mezotrofních vod s rdestem prorostlým více »
VBB06 Elodeetum canadensis Vodní vegetace s vodním morem kanadským více »
VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Vodní vegetace se stolístkem klasnatým více »
VBB08 Myriophylletum verticillati Vodní vegetace se stolístkem přeslenatým více »
VBB09 Potametum tenuifolii Vegetace mělkých vod s rdestem alpským více »
VBB10 Groenlandietum densae Vegetace mezotrofních vod s rdestem hustolistým více »
VBB11 Potametum denso-nodosi Vegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým více »
VBB12 Potametum praelongi Vodní vegetace s rdestem dlouholistým více »
VBB13 Potametum zizii Vodní vegetace s rdestem Zizovým více »
VBB14 Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae Vegetace eutrofních vod s úzkolistými rdesty a šejdračkou bahenní více »
VBB15 Potametum trichoidis Vegetace mělkých vod s rdestem vláskovitým více »
VBB16 Najadetum marinae Vegetace brakických vod s řečankou přímořskou více »
VBB17 Najadetum minoris Vegetace mělkých eutrofních vod s řečankou menší více »
VBB18 Potametum crispi Vodní vegetace s rdestem kadeřavým více »
VBB19 Potametum crispo-obtusifolii Vodní vegetace s rdestem tupolistým více »
VBB20 Potametum pectinati Vegetace stojatých a mírně tekoucích eutrofních vod s rdestem hřebenitým více »
VBB21 Potametum pusilli Vegetace mělkých vod s rdestem maličkým nebo rdestem Berchtoldovým více »
VBB22 Potametum acutifolii Vegetace mělkých vod s rdestem ostrolistým více »
VBB23 Potametum friesii Vodní vegetace s rdestem hrotitým více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací