nové hledání »

Svaz VBD

Ranunculion aquatilis Passarge 1964

Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách

Nižší syntaxony

počet výsledků: 7
VBD01 Ranunculetum aquatilis Vegetace mělkých vod vlhkých oblastí s lakušníkem vodním a lakušníkem štítnatým více »
VBD02 Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli Vegetace mělkých vod s lakušníkem niťolistým více »
VBD03 Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Vegetace stojatých alkalických vod s lakušníkem okrouhlým více »
VBD04 Batrachietum rionii Vegetace mělkých brakických vod s lakušníkem Rionovým více »
VBD05 Ranunculetum baudotii Vegetace mělkých mírně slaných vod s lakušníkem Baudotovým více »
VBD06 Hottonietum palustris Vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní více »
VBD07 Callitrichetum hermaphroditicae Vegetace mělkých mezotrofních vod s hvězdošem podzimním více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací