nové hledání »

Třída KB

Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962

Mezofilní a xerofilní křoviny a akátiny

Nižší syntaxony

počet výsledků: 7
KBA Prunion fruticosae Nízké stepní křoviny více »
KBB Berberidion vulgaris Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí více »
KBC Sambuco-Salicion capreae Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť více »
KBD Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Nitrofilní křoviny ruderálních stanovišť více »
KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Mezofilní akátiny s nitrofilními druhy více »
KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Akátiny suchých písčitých půd více »
KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací