Asociace RAD03

Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923

Vegetace vysokohorských pramenišť s řeřišnicí hořkou Opizovou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Cardamine amara subsp. opicii, Chrysosplenium alternifolium, Epilobium alsinifolium, Rumex arifolius, Stellaria alsine, Stellaria nemorum, Viola biflora

Mechorosty: Philonotis seriata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Cardamine amara subsp. opicii, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Deschampsia cespitosa, Stellaria alsine, Stellaria nemorum, Viola biflora

Mechorosty: Philonotis seriata, Rhizomnium punctatum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Aconitum plicatum, Cardamine amara subsp. opicii, Chaerophyllum hirsutum, Stellaria alsine, Viola biflora

Mechorosty: Philonotis seriata, Pohlia wahlenbergii

Citace: Hájková P. & Hájek M. (2011): Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 609–611, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.