Asociace THH03

Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962

Lemy se smldníkem jelením

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Medicago falcata, Peucedanum cervaria

Mechorosty: Fissidens dubius

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Bupleurum falcatum, Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Medicago falcata, Peucedanum cervaria, Poa pratensis agg., Salvia pratensis

Mechorosty: Plagiomnium affine s. l.

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Inula hirta, Inula salicina, Peucedanum cervaria

Citace: Hoffmann A. (2007): Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae Müller 1962. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 463–465, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.