Svaz THH

Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962

Suché bylinné lemy

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Peucedanum cervaria, Stachys recta

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Peucedanum cervaria

Citace: Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky (Festuco-Brometea). Dry grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 372–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.