Svaz TFD

Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967

Podhorská acidofílní vegetace mělkých půd

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis vinealis, Festuca ovina s. l., Jasione montana, Pilosella officinarum, Potentilla argentea, Potentilla verna, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Festuca ovina s. l., Hypericum perforatum, Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Citace: Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. (2007): Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). Pioneer vegetation of sandy and shallow soils. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 321–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.