Asociace TCB02

Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973

Slané mochnové trávníky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Achillea asplenifolia, Carex distans, Festuca arundinacea, Juncus compressus, Juncus gerardii, Lotus maritimus, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Pastinaca sativa, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica, Trifolium fragiferum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Pastinaca sativa, Plantago major, Potentilla anserina, Ranunculus repens, Taraxacum sect. Taraxacum, Trifolium fragiferum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Lolium perenne, Lotus tenuis, Plantago major, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum

Citace: Novák J. & Šumberová K. (2007): Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 159–161, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.