Svaz SCA

Stipion calamagrostis Br.-Bl. et al. 1952

Vegetace vápnitých sutí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Arabidopsis arenosa, Echium vulgare, Galeopsis angustifolia, Gymnocarpium robertianum, Inula conyzae, Microrrhinum minus, Sedum album, Teucrium botrys

Mechorosty: Tortella inclinata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Galeopsis angustifolia

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): Vegetace pohyblivých sutí (Thlaspietea rotundifolii). Vegetation on mobile screes. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 449–461, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.