nové hledání »

Allium schoenoprasum – pažitka pobřežní

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–0,4 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: geofyt ?
 • Životní strategie: CSR - kompetitor/stres tolerátor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 9,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 90,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 0 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): v přízemní růžici ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-srpen ?
 • Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta) ?
 • Barva květu: růžovofialová ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: okvětí ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Typ květenství: lichookolík ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz, autogamie ?
 • Spektrum opylovačů: čmeláci, pestřenky, mouchy s. l. (ostatní dvoukřídlí, motýli) ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (a) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek, cibule ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: cibule ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 2,5 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,01 ?
 • Klonální index: 4 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 5
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 5

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 16 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 14459 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 7229,5 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,9 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 5 - indikátor mírného tepla, vyskytující se od nížin do horského stupně, hlavně v submontánně-temperátních oblastech ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 7x - indikátor vlhka, vázaný na vodou dobře zásobené, ale ne mokré půdy (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,71
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,71
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,19
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,24
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,63
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,65

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1B Silikátové skály a droliny: 2 - optimum
 •   2 Vegetace alpínských a subalpínských trávníků
 • 2B Subalpínská vysokobylinná vegetace: 2 - optimum
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4K Devětsilové lemy horských potoků: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5C Subalpínská prameniště: 2 - optimum
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9C Kostřavové trávníky kyselých písčin: 2 - optimum
 • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11H Subalpínské listnaté křoviny: 1 - vzácný výskyt
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 1 - vzácný výskyt
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,3

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: cirkumpolární ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 104, 148 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 18,8 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 12,5 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 6,3 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 9 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 63 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 16
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 10
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací