nové hledání »

Ammi majus – morač větší

Habitus a typ růstu

  • Růstová forma: jednoletá bylina ?
  • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 6,5 % ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 93,5 % ?

List

  • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
  • Typ listu: jednoduchý, složený ?
  • Typ jednoduchého listu: peřeně členěný ?
  • Typ složeného listu: trojčetný ?
  • Palisty: chybí ?
  • Řapík: přítomen i chybí ?
  • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?

Květ

  • Barva květu: bílá ?
  • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
  • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
  • Srůst koruny/okvětí: volná ?
  • Typ květenství: složený okolík ?
  • Diklinie: andromonoecický ?
  • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
  • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

  • Typ plodu: suchý plod - dvounažka s karpoforem ?
  • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
  • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

  • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
  • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
  •   Banka pupenů ?
  • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 5
  • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
  • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
  • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 5
  • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

  • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
  • Masožravost: ne ?
  • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

  • Původnost v ČR: neofyt ?
  • Invazní status: přechodně zavlečený ?
  • Geografický původ: Středomoří ?
  • Rok zplanění: 1898 ?
  • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

  • Hemerobie: α-euhemerobní, polyhemerobní ?
  • Urbanita: urbanofil ?
  •   Ellenbergovské indikační hodnoty
  • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
  • Indikační hodnota pro teplotu: 8 ?
  • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
  • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
  • Indikační hodnota pro živiny: 7 - častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech ?
  • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?

Stanoviště a sociologie

  •   Vazba na lesní prostředí ?
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

  • Floristická zóna: submeridionální, meridionální, subtropická ?
  • Floristická oblast: Evropa, Asie, Afrika ?
  • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
  • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 1, 2 ?

Ohrožení a ochrana

  • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací