nové hledání »

Ammi majus – morač větší

Habitus a typ růstu

 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 6,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 93,5 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Typ listu: jednoduchý, složený ?
 • Typ jednoduchého listu: peřeně členěný ?
 • Typ složeného listu: trojčetný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen i chybí ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?

Květ

 • Barva květu: bílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti), zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volná ?
 • Typ květenství: složený okolík ?
 • Diklinie: andromonoecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - dvounažka s karpoforem ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Myrmekochorie: 5 - nemyrmekochorní (b): elaiosom nepřítomen a taxon není v literatuře zmiňován jako myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 5
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: neofyt ?
 • Invazní status: přechodně zavlečený ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Rok zplanění: 1898 ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 • Hemerobie: α-euhemerobní, polyhemerobní ?
 • Urbanita: urbanofil ?
 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 7 - častější výskyt na živinami bohatých než na průměrných místech a jen výjimečně na chudších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?

Stanoviště a sociologie

 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: submeridionální, meridionální, subtropická ?
 • Floristická oblast: Evropa, Asie, Afrika ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 1, 2 ?

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací