Asplenium septentrionale – sleziník severní

nové hledání

Habitus a typ růstu

  • Výška [m]: 0,05–0,15
    ?
  • Růstová forma: klonální bylina
    ?
  • Životní forma: hemikryptofyt
    ?
  • Životní strategie: CSR – kompetitor/stres tolerátor/ruderál
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R/CSR
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 23,4 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 23,5 %
    ?
  • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 53,1 %
    ?

List

  • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné
    ?
  • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): v přízemní růžici
    ?
  • Tvar listu: složený – dvakrát zpeřený, složený – třikrát zpeřený
    ?
  • Palisty: chybějí
    ?
  • Řapík: přítomen
    ?
  • Vytrvalost listů: stálezelený
    ?
  • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní
    ?

Květ

  • Doba kvetení [měsíc]: červenec–říjen
    ?
  • Diklinie: synecický
    ?

Plod, semeno a šíření

  • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami
    ?
  • Jednotka šíření (diaspora): spora
    ?
  • Strategie šíření: Lycopodium (převážně anemochorie)
    ?
  • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b)
    ?

Podzemní orgány a klonalita

  • Stonková metamorfóza: oddenek
    ?
  • Zásobní orgán: oddenek
    ?
  • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek
    ?
  • Volně šiřitelné klonální potomstvo: chybí
    ?
  • Hlavní kořen: chybí
    ?
  • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 2
    ?
  • Počet klonálních potomků: 0,5
    ?
  • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,01
    ?
  • Klonální index: 2
    ?
  • Banka pupenů

    ?
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 10
  • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 3
  • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 5
  • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
  • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 10
  • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 3

Způsob výživy

  • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní
    ?
  • Masožravost: rostlina není masožravá
    ?
  • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík
    ?

Karyologie

  • Počet chromozomů (2n): 144
    ?
  • Stupeň ploidie (x): 4
    ?
  • 2C velikost genomu [Mbp]: 11942,01
    ?
  • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 2985,5
    ?
  • Genomický obsah GC bazí: 46,4 %
    ?

Původ taxonu

  • Původnost v ČR: původní
    ?

Ekologické indikační hodnoty

  • Ellenbergovské indikační hodnoty

  • Indikační hodnota pro světlo: 8 – rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu
    ?
  • Indikační hodnota pro teplotu: 6 – přechod mezi hodnotami 5 a 7
    ?
  • Indikační hodnota pro vlhkost: 2 – přechod mezi hodnotami 1 a 3
    ?
  • Indikační hodnota pro reakci: 2 – přechod mezi hodnotami 1 a 3
    ?
  • Indikační hodnota pro živiny: 2 – přechod mezi hodnotami 1 a 3
    ?
  • Indikační hodnota pro salinitu: 0 – netolerantní k solím, glykofyt
    ?
  • Indikační hodnoty pro disturbanci

    ?
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -1,31
  • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,81
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,2
  • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,2
  • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,48
  • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,34

Stanoviště a sociologie

  • Výskyt v biotopech

    ?
  • 1 Vegetace skal, sutí a zdí

  • 1A Vápnité skály: 1 – vzácný výskyt
  • 1B Silikátové skály a droliny: 2 – optimum
  • 1C Zdi: 1 – vzácný výskyt
  • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 – vzácný výskyt
  • 8 Suché trávníky

  • 8A Hercynské suché trávníky skalních výchozů: 2 – optimum
  • 8B Submediteránní suché trávníky skalních výchozů: 2 – optimum
  • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 – vzácný výskyt
  • 8E Acidofilní suché trávníky: 1 – vzácný výskyt
  • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 – vzácný výskyt
  • 9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů

  • 9E Acidofilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 – vzácný výskyt
  • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 – vzácný výskyt
  • 11 Vřesoviště a křoviny

  • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 1 – vzácný výskyt
  • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 – vzácný výskyt
  • 12 Lesy

  • 12D Suťové lesy: 1 – vzácný výskyt
  • 12H Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy: 1 – vzácný výskyt
  • 12J Acidofilní teplomilné doubravy: 2 – optimum
  • 12K Acidofilní doubravy: 1 – vzácný výskyt
  • 12L Boreokontinentální bory: 1 – vzácný výskyt
  • 12O Perialpidské bory: 1 – vzácný výskyt
  • 12T Akátiny: 1 – vzácný výskyt
  • 12W Borové a modřínové kultury: 1 – vzácný výskyt
  • Vazba na lesní prostředí

    ?
  • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
  • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
  • Diagnostický taxon

    ?
  • Konstantní taxon

    ?
  • Indexy ekologické specializace

    ?
  • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,4
  • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,5
  • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 5

Rozšíření a hojnost

  • Floristická zóna: boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální
    ?
  • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie, Západní Amerika
    ?
  • Míra kontinentality: 6
    ?
  • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5
    ?
  • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
    ?
  • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 409, 843
    ?
  • Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR

    ?
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,7 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 10,2 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
  • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
  • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,9 %
  • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 13 %
  • Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR

    ?
  • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 21
  • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
  • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
  • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

  • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu
    ?
  • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) – málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu)
    ?
  • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný
    ?
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.