nové hledání »

Carex distans – ostřice oddálená

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,2–0,8 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: CS - kompetitor/stres tolerátor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): S/CSR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 11,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 57,3 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 31,2 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: mezomorfní, helomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-červen ?
 • Fáze kvetení: 5 Sorbus aucuparia-Galium odoratum (konec plného jara) ?
 • Barva květu: hnědá ?
 • Květní obaly: květ bezobalný ?
 • Typ květenství: klas klásků ?
 • Diklinie: jednodomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka v mošničce ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (a) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 6 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,01 ?
 • Klonální index: 4 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 72 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 727,2 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 363,6 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 35,7 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 7 - indikátor vlhka, vázaný na vodou dobře zásobené, ale ne mokré půdy ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5x - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech (generalista) ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 5 - α-mezohalinní, většinou na půdách se středním obsahem solí ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,27
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,27
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,22
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,26
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,63
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,73

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4B Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty: 1 - vzácný výskyt
 • 4E Pobřežní vegetace toků: 1 - vzácný výskyt
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5A Pěnovcová prameniště: 2 - optimum
 • 5D Vápnitá slatiniště: 2 - optimum
 • 5E Kyselá mechová slatiniště a rašelinné louky: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 3 - dominanta
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,9
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,8

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 208, 367 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 23,2 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 13 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 5,8 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 10,6 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 11
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 2

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací